Nygatan9 - Mötesplatsen mitt i stan

Vill du hyra Nygatan9 - placerat centralt i Boxholms tätort?

Kontakta Sångarbrödernas uthyrningsfiskal Olle Strömberg

Hyrespriser & villkor

Hyresvillkor
• Alla priser är angivna inklusive moms.
• Hyresbeloppen avser bokningar av enstaka förhyrningar.
  Hyrestiden är normalt maximerad till 8 timmar.
• Deposition 5.000 kr kan tillkomma vid festbokningar, återbetalas efter godkänd besiktning av lokalen.
• Terminshyra tillämpas för bokningar som omfattar minst tio tillfällen per termin.
  Vid terminshyra reduceras priset mellan 10-20%.
  Vid terminshyra gäller särskilda villkor avseende tillgången till lokalerna.

Föreställningar, Uppträdanden, Konserter & Spelningar
Vi har valt att hålla nere hyreskostnaderna för NYGATAN9.
Vår filosofi är att det ska vara möjligt för alla att boka en bra lokal för aktiviteter mitt i Boxholm.
Givetvis kostar det att driva en så stor fastighet som NYGATAN9, därför använder vi oss av ”SPELA PÅ DÖRREN”-upplägget
för publikaktiviteter så som t.ex. föreställningar, uppträdanden, konserter och spelningar.
Det innebär att vi tillsammans med hyresgästen för denna typ av evenemang gör en partnerlösning
där vi delar på både risk och intäkt.
Vill du veta mer, kontakta gärna vår uthyrningsfiskal.

Avbokningsregler
Om en lokal avbokas mer än 30 dagar i förväg debiteras ingen hyra.
För lokal som avbokas 30-14 dagar i förväg debiteras halv hyra.
Vid senare avbokning ska beställaren stå för hela hyreskostnaden.

Larm
Om larm utlöses står hyresgästen för de kostnader som det medför.

Övrigt
Utöver hyran debiteras om så krävs faktiska kostnader för tekniker,
utrustning, administrativa tjänster, vaktmästeri och städning.
Kostnaden varierar beroende på uthyrningens omfattning,
tid för förberedelse / återställande av utrustning.